Kjære pasient!

Koronapandemien påvirker oss alle i stor grad i hverdagen. Vi anbefaler alle å følge rådene som til enhver tid gis av myndighetene og oppfordrer alle å følge med på FHI.no eller helsenorge.no
Ålesund lungeklinikk ønsker å ivareta våre pasienter på best mulig måte under pandemien. Situasjonen og tiltakene vil kunne endre seg ut fra hvordan smittesituasjonen er i landet, og i landsdelen. Vår drift vil også påvirkes av dette og noe økt ventetid må påregnes. Dersom du opplever at din tilstand er uavklart eller dårlig kontrollert kan du kontakte oss på telefon slik at vi kan vurdere å fremskynde konsultasjonen din.

Helsemyndighetene anbefaler at alle med behov for helsehjelp får gjennomført konsultasjonene sine som planlagt dersom det er mulig. Pasienter med kroniske lidelser bes om å følge anbefalte kontroller. Ålesund lungeklinikk har stort fokus på smittevern og ønsker å ivareta sikkerheten til alle våre pasienter og ansatte. Vi har nå strenge smitteverntiltak på klinikken, slik at det skal være trygt for alle pasienter å komme.
Pasienter som har time hos oss kan derfor komme til konsultasjonen som planlagt dersom rådene for smittevern følges.

Vi ber deg som pasient om å følge disse rådene:
• Ta kontakt med oss på telefon dersom du i løpet av de siste 14 dagene har vært i kontakt med koronasmittede, fått symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller reist utenfor Norge.
• Møt til riktig tidspunkt, maks 10 minutter før timen.
• Pårørende kan ikke oppholde seg på klinikken med mindre det er helt nødvendig.
• Sørg for god hånd- og hostehygiene.
• Desinfeksjonsmiddel er tilgjengelig på venterom og alle behandlingsrom. Håndvask kan ved behov utføres på gjestetoalettet.
• Vi håndhilser ikke.
• Dersom du skal utredes for kronisk hoste eller hoste er et symptom du ofte har, kan det hende vi ber deg benytte munnbind på venterommet.

Ta vare på deg selv og de rundt deg. Vis hensyn og følg rådene som gis av myndighetene.

Lenker:

Smitteapp fra FHI

Info om risikopasienter

Råd til befolkningen