Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Erik Dyb Liaaen har avtale med Helse Midt-Norge om utredning og behandling av pasienter.

Vi er opptatt av å drive en pålitelig og pasientsentrert praksis med god tilgjengelighet, moderne utstyr og høy kvalitet.

For å få time hos avtalespesialist må du ha henvisning fra lege eller sykehus. Du betaler den samme egenandelen som du ville gjort på sykehus. I tillegg kommer betaling for forbruksmateriell.