Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Erik Dyb Liaaen har avtale med Helse Midt-Norge om utredning og behandling av pasienter.

Vi er opptatt av å drive en pålitelig og pasientsentrert praksis med god tilgjengelighet, moderne utstyr og høy kvalitet.

For å få time hos avtalespesialist må du ha henvisning fra lege eller sykehus. Du betaler den samme egenandelen som du ville gjort på sykehus. I tillegg kommer betaling for forbruksmateriell.

Informasjon om coronavirus

Vi anbefaler alle pasienter å følge råd gitt av Folkehelseinstituttet

Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015 
Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen.
Dersom du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117