Ressurser

Det følgende er råd fra Norsk Forening for Lungemedisin:

Informasjon og råd til personer med lungesykdom
• Som ved andre luftveisinfeksjoner, vil også koronavirus gi økt risiko for forverring av
kronisk lungesykdom. Det er derfor svært viktig at personer med kronisk
lungesykdom følger de vanlige behandlingsrådene fra sin lege, tar sine medisiner som
forskrevet og unngår å røyke.
• Vi har ikke holdepunkter for at koronaviruset smitter lettere til de med kronisk
lungesykdom enn befolkningen for øvrig.
• Personer med kronisk lungesykdom kan være særlig utsatt for komplikasjoner hvis de
utvikler alvorlig koronavirus-sykdom. Dette gjelder spesielt lungesyke som har
betydelig nedsatt lungefunksjon. Også de som bruker oksygen hjemme, behandles
med cellegift eller bruker immundempende medisiner er utsatt.
• Personer med lungesykdom som i tillegg har andre risikofaktorer (alder > 65 år,
diabetes, kreft, alvorlig hjerte-karsykdom eller alvorlig nyresykdom), kan være særlig
utsatte for å få alvorlig sykdom.
• Lungesyke bør derfor være spesielt nøye med å følge Helsedirektoratet og FHI sine
råd om smittevern (håndvask, holde avstand, respektere karanteneregler).
• Lungesyke bør unngå kontakt med andre mennesker som har minste tegn til
symptomer på luftveissykdom, også nær familie.
• Ingen bør slutte med sine faste medisiner uten å ha avtalt det med sin lege.

 

ålkppt  - Powerpoint presentasjon

glatt logo  - logo glatt