Hovedfokus er på utredning, behandling og oppfølging av pasienter med lungesykdommer,  og vi gjør en rekke respirasjonsfysiologiske undersøkelser: spirometri, reversibilitet, diffusjonskapasitet, pletysmografi/bodybox, NO-måling, anstrengelslestest for astma (EIA), provokasjonstest med metakolin, pulsoksymetri, enkel belastningstest (ikke ergospirometri), prikktest for allergiutredning, EKG.